Korektory Białkowe

Mieszanki paszowe przeznaczone do korygowania zawartości białka

Mieszanki paszowe przeznaczone do korygowania zawartości białka w dawkach. Wyjątkowo sprawdza się w żywieniu krów przy dużym udziale kukurydzy oraz przy słabej jakości sianokiszonek.

Kenobypass
Korektor dla krów na pierwsze 100 dni po wycieleniu. Zawiera soję chronioną (aminokwasy chronione) oraz duży udział tłuszczu chronionego. Stosowanie pozwala na znaczne podniesienie wydajności oraz poprawia wskaźniki rozrodu (lepsze zacielenia).

Protein 45 MAIZ
Mieszanka paszowa uzupełniająca Protein 45% MAIZ przeznaczona jest do skarmiania krów mlecznych, młodzieży hodowlanej od 6 miesiąca życia i dla bydła opasowego. Protein 45% MAIZ jest to specjalny rodzaj paszy treściwej (korektor białkowy) ułatwia bilansowanie dawek pokarmowych. Doskonale sprawdza się jako dodatek do własnych pasz zbożowych. Podwyższona zawartość białka żwaczowego, zalecany przy dużym udziale w dawce kiszonki z kukurydzy.

Protein 40
Mieszanka paszowa uzupełniająca Protein 40% przeznaczona jest do skarmiania krów mlecznych, młodzieży hodowlanej jak i dla bydła opasowego. Protein 40% jest to specjalny rodzaj paszy treściwej (korektor białkowy) ułatwia bilansowanie dawek pokarmowych ubogich w dobrej jakości białko (białko chronione).

Protein 35
Protein 35% przeznaczona jest do skarmiania krów mlecznych, młodzieży hodowlanej jak i dla bydła opasowego.