Specjalistyczne mieszanki Suprima

KENOBIOPLEX
Mineralno – witaminowa mieszanka dla krów mlecznych w laktacji. Zwiększa odporność gruczołu mlekowego, ogranicza stany zapalne wymion (mastitis), przeciwdziała schorzeniom racic (kulawizny).

LAKTOSOMIK PLUS
Mieszanka przeznaczona dla krów o wysokiej produkcji mleka oraz dla jałowizny. Dzięki dużej zawartości Witaminy E, chelatów i biotyny skutecznie obniża ilość komórek somatycznych. Wysoka zawartość witamin z grupy B, niacyny oraz choliny stymuluje produkcję mleka i działa osłonowo na wątrobę.

KENOSOMAT PLUS
Witaminowo – mineralna mieszanka dla krów mlecznych w okresie laktacji pozwalająca utrzymać ilość komórek somatycznych na niskim poziomie. Stabilizuje ilość komórek somatycznych, dostarcza składniki mineralno – witaminowe, zwiększa wydajność krów mlecznych, poprawia zdrowotność wymienia.

LAKTORUM PLUS
Mieszanka mineralno-witaminowa z żywymi kulturami drożdży przeznaczona dla krów mlecznych. Dzięki optymalnej zawartości witamin i minerałów oraz wysokiemu udziałowi aktywnej kultury drożdży poprawia wyniki produkcyjne. Zapobiega kwasicy oraz efektywnie reguluje procesy trawienne w żwaczu. Doskonale sprawdza się przy żywieniu systemem TMR i PMR.

KENOBUFOR EXTRA
Mineralno – witaminowa mieszanka buforująca dla krów mlecznych, młodzieży oraz bydła opasowego. Zawiera drożdże z rodzaju Saccharomyces cerevisiae, utrzymuje prawidłowe pH żwacza, poprawia strawność pasz objętościowych i treściwych, poprawia parametry rozrodu, stabilizuje ilość komórek somatycznych, wpływa na zwiększenie wydajności.

KENORUM CEREVIS
Witaminowo – mineralna mieszanka dla krów mlecznych poprawiająca pracę żwacza dzięki wysokiej zawartości żywych drożdży. Produkt posiada wysoką zawartość form chelatowych, w składzie żywe kultury drożdży, także poprawia motorykę żwacza, ogranicza kwasicę żwacza, niweluje kulawizny u bydła oraz poprawia wydajność mleczną.

LAKTORUM
Mieszanka mineralno-witaminowa z żywymi kulturami drożdży. Przeznaczona dla krów mlecznych, jałówek hodowlanych oraz bydła opasowego. Dzięki zawartości żywych kultur drożdży mieszanka skutecznie niweluje problemy związane z motoryką żwacza (kwasica żwacza), wpływa na zwiększenie pobrania paszy. Doskonale nadaje się do sporządzania własnych pasz treściwych.

KENOMINERAL MG
Witaminowo – mineralna mieszanka dla krów mlecznych i młodzieży hodowlanej. Działanie wysoce mineralizyjące. Wysoka zawartość magnezu, zapobiega tężyczkom pastwiskowym, utrwala efekt inseminacji u jałówek, działa wyciszająco na buhaje hodowlane oraz poprawia jakość nasienia.

KENOMINERAL BASIS
Witaminowo – mineralna mieszanka dla krów mlecznych, młodzieży oraz bydła opasowego. Pokrywa zapotrzebowanie na podstawowe składniki z kompleksem AD3E. Zalecana do stosowania przy produkcji paszy treściwej we własnym zakresie. Zawiera kompleks witamin, dostarcza niezbędnych składników mineralno – witaminowych.

LAKTOMINERAL
Mieszanka przeznaczona dla krów mlecznych o niższym potencjale produkcyjnym i w końcowym okresie laktacji, młodzieży hodowlanej oraz bydła opasowego. Wysoka smakowitość i dobrze przyswajalne minerały stabilizują prawidłowe przemiany materii. Idealna do sporządzenia własnych mieszanek treściwych jak i TMR.

LAKTOMINERAL MIX
Mieszanka przeznaczona krów o niskim potencjale produkcyjnym, młodzieży hodowlanej i bydła opasowego. Zawarte w mieszance minerały i witaminy pokrywają niezbędne dzienne zapotrzebowanie.

KENOBUFOR MIX
Mineralna mieszanka dla krów mlecznych, młodziezy hodowlanej oraz opasów stabilizujaca pH żwacza. Specjalistyczna kombinacja składników buforujacych. Stabilizuje pH żwacza u bydła, poprawia motorykę żwacza, zwiększa twardość rogu racicowego.