Korektory energetyczne

Mieszanki paszowe przeznaczane do podnoszenia ilości energii

Korektor Energetyczny – Dzięki odpowiednio zbilansowanemu rozkładowi skrobi (skrobia baypass) i cukrów poprawia wykorzystanie składników pokarmowych z pasz objętościowych i ogranicza występowanie kwasić.

Kenoprotek to koncentraty Kenovitamin® dla krów mlecznych. Dzięki zawartości wysoko strawnych komponentów białkowych, w tym drożdży paszowych, wpływają na zwiększenie dziennej wydajności mleka u krów. Ich stosowanie zwiększa pobranie suchej masy dawki i ogranicza występowanie kwasic. Produkty linii Kenoprotek mogą być stosowane do sporządzania własnych pasz, do bezpośredniego skarmiania i żywienia systemem TMR.

EnergoMax

Mieszanka paszowa uzupełniająca EnorgoMAX przeznaczona jest do skarmiania wysokowydajnego bydła mlecznego. Dzięki bardzo wysokiej zawartości energii (skrobia i tłuszcz surowy) zalecana jest przy żywienia w początkowym okresie laktacji jak i przy małym udziale kiszonek z kukurydzy.

Kenosoyfat

Mieszanka paszowa uzupełniająca Kenosoyfat przeznaczona jest do skarmiania krów mlecznych w początkowym okresie laktacji. Stosować od 3 tygodni przed wycieleniem do 100 dnia laktacji. Dzięki dużej zawartości białka jelitowego, tłuszczu chronionego i aminokwasów ogranicza występowanie chorób metabolicznych, ogranicza deficyt energetyczny.