Preparaty mlekozastępcze NON GMO

Celtilait – Innowacyjna formuła

To nowa generacja preparatów mlekozastępczych, różnicujących składniki białkowe. Zawierających system enzymów stymulujących trawienie, dających bezpieczeństwo stosowania.

Zalecenia

  • siara: 3 litry na pierwszy raz, 2 litry dwa razy dziennie do 3. dnia,
  • preparat mlekozastępczy: minimum 40kg/cielę,
  • odpajanie: 10 tygodni,
  • starter dla cieląt: 1,5kg w momencie odstawienia preparatu,
  • następnie do 2,5kg i zmiana na paszę stałą dla cieląt,
  • waga 100kg w 10 tygodniu, 200kg w 26 tygodniu.

Zastosowanie

  • w przypadku braku naturalnej siary lub słabej jej jakości (pomiar siarkomierzem) w ciągu pierwszych 8 godzin należy podać siarę Celtilait,
  • należy profilaktycznie stosować w pierwszych 7 dniach życia elektrolity Celtilait, w przypadku wystąpienia biegunek przejść na elektrolity Celtilait jako wyłączne pójło,
  • należy regularnie stosować preparat do suchej dezynfekcji Celtilait.

Preparaty mlekozastępcze

 

Celtilait Fitmilk

Preparat mlekozastępczy do skarmiania zaraz po siarze. Innowacyjna formuła produktów sprawia, że jest idealny do chłodnego odchowu cieląt (odchów budkowy), jak i w gospodarstwach zmagających się z uporczywymi biegunkami cieląt. Wysoka zawartość produktów pochodzenia mlecznego wpływa na wysokie dobowe przyrosty cieląt. Probiotyk zabezpiecza przed biegunką.

Celtilait S.E.

Preparat mlekozastępczy przeznaczony do skarmiania bezpośrednio po siarze. Doskonała jakość przy umiarkowanej cenie. Wysoka strawność użytych komponentów sprawia, że jest bardzo bezpieczny i dobrze
przyswajalny. Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie.

Celtilait CM0 1

Preparat mlekozastępczy przeznaczony do skarmiania od 14. dnia życia. Idealnie nadaje się do późniejszego odchowu cieląt oraz do odchowu buhajków do dalszego opasu. Bardzo dobra rozpuszczalność. Zawiera
bakterie probiotyczne.

Lenmilk Economy

Preparat mlekozastępczy z siemieniem lnianym przeznaczony jest do odpajania cieląt od 2-5. tygodnia życia w zależności od kondycji cieląt. Może być stosowany do końca okresu odpajania. Preparat zawiera wszystkie niezbędne dla cieląt witaminy, mikro- i makroelementy w optymalnych ilościach oraz dodatek specjalnie dobranych substancji zakwaszających, ograniczających ryzyko występowania biegunek.

TRANSISTOP

Zapobiega odwodnieniu przy biegunkach i je niweluje. Transistop jest elektrolitem bogatym w kationy Na+, K+, Ca++, Mg++. Należy podawać profilaktycznie lub w momencie wystąpienia biegunki u cieląt.

 

Przygotowanie i podawanie pójła

Przygotowanie pójła dla cieląt:
Preparat należy rozpuścić w wodzie o temperaturze 50°C w ilości 100 – 125g/l wody. Cielętom należy podawać preparat mlekozastępczy o temperaturze 38°C – 40°C. Naczynia oraz urządzenia do mieszania preparatu muszą zachować bezwzględną czystość. Worek z preparatem zawsze musi być szczelnie zamknięty.